Chiropractie effectief bij behandeling chronische lage rugpijn

Chiropractie effectief bij behandeling chronische lage rugpijn

Amsterdam

Naar schatting 2,3 miljoen Nederlanders hebben chronische lage rugpijn, waarvan bij 10% tot 15% deze klachten langer dan 3 maanden duren. Dit is niet alleen problematisch voor de patiënten, maar het kost de maatschappij ook geld. Volgens The Lancet zijn lage rugklachten in Europa zelfs de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim en vervroegd pensioen, en is de economische schade te vergelijken met die van hart- en vaatziekten, kanker, psychische problemen of auto-immuunziekten.

Daarnaast leiden lage rugklachten ook tot overmatig gebruik van pijnstillende medicatie. Iets waartegen minister Bruno Bruins van Volksgezondheid zich onlangs fel tegen heeft uitgesproken. Effectieve behandelmethoden, zoals chiropractie en manuele therapie, kunnen deze klachten snel verhelpen.

Rugklachten in kaart gebracht

Sidney Rubinstein, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit  – afdeling gezondheidswetenschappen – leidde een literatuurstudie waarin de effectiviteit van manipulatie en mobilisatie bij patiënten met chronische lage rugpijn in kaart werd gebracht. Dit zijn de behandelmethoden die door chiropractoren en manuele therapeuten worden toegepast. Rubinstein boog zich met zijn team aan de VU over 47 klinische studies vanuit de hele wereld onder ruim 9000 patiënten. Het onderzoek – een update van een eerder Cochrane review – bestond uit het samenvatten en interpreteren van de resultaten van deze studies. Inmiddels zijn de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in het toonaangevende vakblad BMJ (British Medical Journal).

Veilige manipulatie en mobilisatie

Rubinstein legt uit: ‘We hebben in het onderzoek het effect van manipulatie en mobilisatie met verschillende typen behandelingen vergeleken, ook behandelingen die niet standaard door de huisarts worden voorgeschreven. Daarnaast is ook gekeken naar de toegevoegde waarde van deze technieken. Gebleken is dat manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom een vergelijkbaar effect hebben op zowel korte-, midden- en lange-termijn als oefentherapie en standaard eerstelijnszorg. De belangrijkste conclusie: manipulatie en mobilisatie zoals toegepast door chiropractoren en manuele therapeuten blijken het even goed te doen als de aanbevolen therapieën. Manipulatie en mobilisatie zijn dus naast oefentherapie zinvolle en veilige behandelingen voor mensen met chronische lage rugpijn.

Geen prioriteit overheid

Rubinstein voegt nog toe dat nieuw onderzoek nodig is om de kosteneffectiviteit van de verschillende behandelopties bij chronisch lage rugpijn te bepalen. ‘Financiering van onderzoek naar de kosten van chronische lage rugpijn heeft geen hoge prioriteit bij de subsidieverleners van de Nederlandse overheid. En dat, terwijl een recente studie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangetoond dat lage rugpijn al vanaf 1990 de belangrijkste aandoening is, wat betreft het aantal jaren dat mensen leven met beperkingen (‘years lived with disability’).’

Reactie NCA

Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren  Associatie (NCA) is blij met de resultaten van dit onderzoek. Ze legt uit: ‘Hieruit blijkt zonneklaar dat manipulatie van de wervelkolom, zoals chiropractoren en manueel therapeuten die toepassen een goede keus is voor de behandeling van lage rugpijn. Het is me dan ook een raadsel dat chiropractie niet wordt opgenomen in de nationale lage rugpijn standaard die voor huisartsen is opgesteld. Dat de vergoeding voor de behandelingen niet in het basispakket van zorgverzekeraars en dat chiropractie nog te vaak wordt gezien als alternatieve zorg. Wij bieden geen alternatieve zorg, daar is genoeg klinisch wetenschappelijk bewijs voor. Chiropractie is veel meer dan mobilisatie en manipulatie. Onze kracht zit juist in die koppeling tussen diagnose stellen én behandelen. Voordat ik mijn beroep mocht uitoefenen heb ik eerst de universitaire basisstudie geneeskunde gevolgd, aangevuld met een masters chiropractie. In totaal nam mijn studie 5 jaar in beslag.’

Alleen maar voordelen

Nederland is een uitzondering: in Engelstalige landen én in Scandinavië valt chiropractie meestal onder de eerstelijns zorg, mogen chiropractoren MRI’s en röntgenfoto’s aanvragen indien nodig, en bieden universiteiten opleidingen aan. Wie hier als chiropractor aan de slag wil, moet zich in het buitenland laten opleiden. Tønner is duidelijk:  ‘Wat Rubinstein al zei, als we eerder van onze pijn af zijn, gaan de kosten voor medicijnen én het ziekteverzuim omlaag. Daar zullen ze in Den Haag ook blij mee zijn.’

www.nca.nl

https://www.bmj.com/content/364/bmj.l689