chiropractievergoeding.nl

Vergoedingen chiropractie 2023

Wilt u in 2022 goed verzekerd zijn voor chiropractie? Verschillende verzekeraars bezuinigen per 2022 op de vergoeding van chiropractie. Controleer goed uw polis voor komend jaar!

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?
De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket. Op chiropractievergoeding.nl staan alle vergoedingen overzichtelijk naast elkaar. Download hier de vergoedingen lijst.

Geen eigen risico
Ook in 2023 geldt voor chiropractie géén verplicht eigen risico van € 385! Het eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt. Dus voor chiropractische behandelingen wordt nooit uw eigen risico aangesproken.

Overstappen
Wilt u overstappen naar een andere verzekering? Zorg dan dat u uw huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2021 schriftelijk opgezegd heeft.

Waarom overstappen?
Niets moet, maar eens per jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Ook al was u dat niet van plan, het loont zeker de moeite om uw nieuwe polis grondig te bekijken. U krijgt dit jaar niet automatisch dezelfde vergoeding als vorig jaar. Vergelijk uw oude polis met het nieuwe aanbod.

Nieuwe Collega Chiropractor Antalaya Inder per 2022

Antalaya Inder zal onze praktijk vanaf 1 Januari 2022 komen versterken. Hierdoor hebben wij geen wachtlijsten meer voor nieuwe patiënten. We wensen Antalaya Inder veel werkplezier in onze praktijk. Meer weten over mevrouw Inder?
Ga naar –> Ons Team

Chiropractie vergoeding 2022

Vergoedingen chiropractie 2022

Wilt u in 2022 goed verzekerd zijn voor chiropractie? Verschillende verzekeraars bezuinigen per 2022 op de vergoeding van chiropractie. Controleer goed uw polis voor komend jaar!

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?
De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket. Op chiropractievergoeding.nl staan alle vergoedingen overzichtelijk naast elkaar.

Geen eigen risico
Ook in 2022 geldt voor chiropractie géén verplicht eigen risico van € 385! Het eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt. Dus voor chiropractische behandelingen wordt nooit uw eigen risico aangesproken.

Overstappen
Wilt u overstappen naar een andere verzekering? Zorg dan dat u uw huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2021 schriftelijk opgezegd heeft.

Waarom overstappen?
Niets moet, maar eens per jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Ook al was u dat niet van plan, het loont zeker de moeite om uw nieuwe polis grondig te bekijken. U krijgt dit jaar niet automatisch dezelfde vergoeding als vorig jaar. Vergelijk uw oude polis met het nieuwe aanbod.

Chiropractie Vergoeding 2020

Vergoedingenoverzicht chiropractie 2020

Het wordt al weer bijna tijd om uw zorgverzekeraar voor 2020 te kiezen. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat zij wijzigen in de aanvullende verzekeringen. Ook dit jaar zijn dat weer weer de nodige veranderingen.

Geen eigen risico

Ook in 2020 geldt voor chiropractie géén verplicht eigen risico van € 385 of een nog hoger vrijwillig eigen risico! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt.

Hoeveel behandelingen krijgt u in 2020 vergoed?

De vergoeding voor chiropractie verschilt behoorlijk per verzekeraar en zelfs per aanvullend pakket. Wij zetten jaarlijks voor u alle vergoedingen op een rijtje.

Download lijst vergoedingen chiropractie 2020

Chiropractisch Krant – Gewoon Chiropractie Editie 15

De nieuwe CHIROPRAKTISCH KRANT is uit. U kunt een exemplaar in de wachtkamer meenemen of een digitale kopie online bekijken
https://issuu.com/nca2/docs/id_nca_magazine-okt19_inzage6

Chiropractie effectief bij behandeling chronische lage rugpijn

Chiropractie effectief bij behandeling chronische lage rugpijn

Amsterdam

Naar schatting 2,3 miljoen Nederlanders hebben chronische lage rugpijn, waarvan bij 10% tot 15% deze klachten langer dan 3 maanden duren. Dit is niet alleen problematisch voor de patiënten, maar het kost de maatschappij ook geld. Volgens The Lancet zijn lage rugklachten in Europa zelfs de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim en vervroegd pensioen, en is de economische schade te vergelijken met die van hart- en vaatziekten, kanker, psychische problemen of auto-immuunziekten.

Daarnaast leiden lage rugklachten ook tot overmatig gebruik van pijnstillende medicatie. Iets waartegen minister Bruno Bruins van Volksgezondheid zich onlangs fel tegen heeft uitgesproken. Effectieve behandelmethoden, zoals chiropractie en manuele therapie, kunnen deze klachten snel verhelpen.

Rugklachten in kaart gebracht

Sidney Rubinstein, universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit  – afdeling gezondheidswetenschappen – leidde een literatuurstudie waarin de effectiviteit van manipulatie en mobilisatie bij patiënten met chronische lage rugpijn in kaart werd gebracht. Dit zijn de behandelmethoden die door chiropractoren en manuele therapeuten worden toegepast. Rubinstein boog zich met zijn team aan de VU over 47 klinische studies vanuit de hele wereld onder ruim 9000 patiënten. Het onderzoek – een update van een eerder Cochrane review – bestond uit het samenvatten en interpreteren van de resultaten van deze studies. Inmiddels zijn de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd in het toonaangevende vakblad BMJ (British Medical Journal).

Veilige manipulatie en mobilisatie

Rubinstein legt uit: ‘We hebben in het onderzoek het effect van manipulatie en mobilisatie met verschillende typen behandelingen vergeleken, ook behandelingen die niet standaard door de huisarts worden voorgeschreven. Daarnaast is ook gekeken naar de toegevoegde waarde van deze technieken. Gebleken is dat manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom een vergelijkbaar effect hebben op zowel korte-, midden- en lange-termijn als oefentherapie en standaard eerstelijnszorg. De belangrijkste conclusie: manipulatie en mobilisatie zoals toegepast door chiropractoren en manuele therapeuten blijken het even goed te doen als de aanbevolen therapieën. Manipulatie en mobilisatie zijn dus naast oefentherapie zinvolle en veilige behandelingen voor mensen met chronische lage rugpijn.

Geen prioriteit overheid

Rubinstein voegt nog toe dat nieuw onderzoek nodig is om de kosteneffectiviteit van de verschillende behandelopties bij chronisch lage rugpijn te bepalen. ‘Financiering van onderzoek naar de kosten van chronische lage rugpijn heeft geen hoge prioriteit bij de subsidieverleners van de Nederlandse overheid. En dat, terwijl een recente studie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft aangetoond dat lage rugpijn al vanaf 1990 de belangrijkste aandoening is, wat betreft het aantal jaren dat mensen leven met beperkingen (‘years lived with disability’).’

Reactie NCA

Gitte Tønner, voorzitter van de Nederlandse Chiropractoren  Associatie (NCA) is blij met de resultaten van dit onderzoek. Ze legt uit: ‘Hieruit blijkt zonneklaar dat manipulatie van de wervelkolom, zoals chiropractoren en manueel therapeuten die toepassen een goede keus is voor de behandeling van lage rugpijn. Het is me dan ook een raadsel dat chiropractie niet wordt opgenomen in de nationale lage rugpijn standaard die voor huisartsen is opgesteld. Dat de vergoeding voor de behandelingen niet in het basispakket van zorgverzekeraars en dat chiropractie nog te vaak wordt gezien als alternatieve zorg. Wij bieden geen alternatieve zorg, daar is genoeg klinisch wetenschappelijk bewijs voor. Chiropractie is veel meer dan mobilisatie en manipulatie. Onze kracht zit juist in die koppeling tussen diagnose stellen én behandelen. Voordat ik mijn beroep mocht uitoefenen heb ik eerst de universitaire basisstudie geneeskunde gevolgd, aangevuld met een masters chiropractie. In totaal nam mijn studie 5 jaar in beslag.’

Alleen maar voordelen

Nederland is een uitzondering: in Engelstalige landen én in Scandinavië valt chiropractie meestal onder de eerstelijns zorg, mogen chiropractoren MRI’s en röntgenfoto’s aanvragen indien nodig, en bieden universiteiten opleidingen aan. Wie hier als chiropractor aan de slag wil, moet zich in het buitenland laten opleiden. Tønner is duidelijk:  ‘Wat Rubinstein al zei, als we eerder van onze pijn af zijn, gaan de kosten voor medicijnen én het ziekteverzuim omlaag. Daar zullen ze in Den Haag ook blij mee zijn.’

www.nca.nl

https://www.bmj.com/content/364/bmj.l689

Chiropractie Vergoeding 2019

Vergoedingenoverzicht chiropractie 2019

Het wordt al weer bijna tijd om uw zorgverzekeraar voor 2019 te kiezen. Zorgverzekeraars bepalen zelf wat zij wijzigen in de aanvullende verzekeringen. Ook dit jaar zijn dat weer weer de nodige veranderingen.

Geen eigen risico

Ook in 2019 geldt voor chiropractie géén verplicht eigen risico van € 385 of een nog hoger vrijwillig eigen risico! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt.

Hoeveel behandelingen krijgt u in 2019 vergoed?

De vergoeding voor chiropractie verschilt behoorlijk per verzekeraar en zelfs per aanvullend pakket. Wij zetten jaarlijks voor u alle vergoedingen op een rijtje.

Download lijst vergoedingen chiropractie 2019

Chiropractisch krant Editie 14

De nieuwe CHIROPRAKTISCH KRANT is uit. U kunt een exemplaar in de wachtkamer meenemen of een digitale kopie online bekijken https://issuu.com/nca2/docs/id_nca_krant-okt18_digi__1_

Nieuwe collega – Mickey Oonk D.C. – Chiropractor

Vanaf 1 September 2018 heten wij onze nieuwe collega chiropractor Mickey Oonk welkom. Mickey komt ons team versterken. U zult hem dan ook steeds vaker in onze praktijk tegen komen.

Privacy en Disclaimer

Privacy en disclaimer

Uw privacy en uw persoonsgegevens
Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving.

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij schriftelijk in uw dossier en digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Over deze website
Aan ‘Chiropractie Jasperse’ via deze website door bezoekers op vraag van ‘Chiropractie Jasperse’ verstrekte persoonlijke gegevens zullen door ‘Chiropractie Jasperse’ naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Wie internetpagina’s bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het ‘IP-nummer’ waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste ‘cookies’ (kleine tekstbestanden waarmee internetpagina’s bij een – volgend – bezoek automatisch kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de bezoeker of waarmee de werking van een website kan worden verbeterd) zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. ‘Chiropractie Jasperse’ beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

‘Chiropractie Jasperse’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Gebruiksvoorwaarden
Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Chiropractie Jasperse’. Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast. ‘Chiropractie Jasperse’ is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Aansprakelijkheid
Alhoewel ‘Chiropractie Jasperse’ bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden.

Disclaimer
‘Chiropractie Jasperse’ is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van ‘Chiropractie Jasperse’ geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt ‘Chiropractie Jasperse’ geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op onze website zijn links naar instellingen en organisaties opgenomen.