Bent u niet tevreden over uw behandeling of het gedrag van uw chiropractor en komen jullie er samen niet uit? Blijf er niet mee rondlopen. Uw klacht kenbaar maken, is beter voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de chiropractor.

Uw mening, suggesties en klachten doen er toe! 

Klachten en geschillen 

Uw chiropractor hoort het uiteraard graag als u tevreden bent over behandeling en resultaten. Het kan helaas ook voorkomen dat u een andere ervaring hebt, ook dan is het belangrijk dat u uw mening of klacht naar voren brengt.

In gesprek met uw chiropractor 

Wij adviseren u om eventuele problemen altijd eerst met uw chiropractor te bespreken. Vaak kunnen problemen in onderling overleg opgelost worden. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Chiropractoren Associatie.

Klachtenfunctionaris NCA 

Onze externe klachtenfunctionaris, Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg(CBKZ), handelt vanuit een oprecht geïnteresseerde belangstelling en zal er alles aan doen om te proberen, samen met u en de zorgverlener, een zinvolle en bevredigende oplossing te vinden, zo mogelijk met behoud van de relatie en onderling vertrouwen. Verloopt dit niet naar wens dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren over een mogelijk vervolgtraject.  De klachtenfunctionaris is dagelijks te bereiken voor patiënten en chiropractoren op telefoonnummer 088 – 024 51 66 of via klachtennca@cbkz.nl.

Geschillenregeling 

Mocht er na gesprekken met uw chiropractor en met behulp van de bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing worden bereikt, dan kan er sprake zijn van een geschil. Alle NCA leden zijn aangesloten bij de Geschillenregeling KPZ.

Uw melding wordt altijd geregistreerd en kan aanleiding zijn tot een maatregel ter verbetering van de hulpverlening.

NCA KLACHTENREGELING