Vergoedingen

De meeste verzekeringen vergoeden chiropractische behandelingen. Vergoedingen komen uit het aanvullend pakket. Hiervoor geldt dus géén eigen risico. Voorwaarde is wel dat uw chiropractor aangesloten moet zijn bij een beroepsvereniging, zoals de NCA en dient hij/zij ingeschreven te staan bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).

Alle chiropractoren bij Praktijk Chiropractie Jasperse zijn geregistreerd en lid van de NCA en SCN. Aan het eind van het consult dient het gehele verschuldigde bedrag betaald te worden waarna terug betaling kan geschieden d.m.v. declaratie van de patiënt bij zijn of haar zorgverzekering.

U betaalt zelf voor uw gezondheid en de mogelijkheid om uw beroep en familiare taken te kunnen blijven uitoefenen. De kwaliteit van uw leven hangt in hoge mate af van het optimaal functioneren van uw spieren, uw gewrichten en uw zenuwstelsel. Gezondheid wordt pas onbetaalbaar als het fout gaat.

Informeer bij uw eigen verzekeringsmaatschappij omtrent uw eigen polisvoorwaarden.

Voor informatie & tips omtrent betalingen en uw verzekering kunt u onze receptie contacteren op Tel: 0118-472137

Vergoedingen 2024

Een compleet overzicht voor de vergoedingen vind u op www.chiropractievergoeding.nl

Tarieven (sinds 2022)

Intake/eerste afspraak € 135,00

Vervolgconsult kort €95,00
Vervolgconsult lang €135,00
Vervolgconsult ruim €185,00